Radiatoren er varm bare på den ene halvdelen/eller lager "rumle lyder":

Steng radiatorkranen åpne den lille kranen maks 1,5 omdreininger i andre enden med en liten firkantet nøkkel, (har du ikke den kan den kjøpes av vaktmester) la luften komme ut og steng når det kommer vann. Sjekk også med naboen din som bor rett under/over om problemet er det samme der. Radiatorer må luftes min. 1 g/mnd. Leiligheter som ligger øverst må lufte oftere.

Det kommer vann opp av sluket på badet når jeg dusjer/tapper ut vann:

Sluket kan være tett. Ta opp risten og rengjør godt nede i sluket. Skru av dusjhodet fra dusjslangen og spyl sluket godt med varmt vann. Hjelper ikke dette kontakt vaktmester eller rørlegger.

Sikringen ryker/slår ut når jeg prøver å sette den på:

Slå av alt lys på den kursen som sikringen dekker, slå på sikringen igjen, forsøk å sette på en og en lampe. Mulig årsak kortsluttning i liten pære til lampetter ol. skift pæren med en ny. Hvis dette ikke fungerer kontakt vaktmester eller elektriker. Forsøk aldri å fikse dette selv da det kan medføre livsfare.

Sikringer kan være plassert i leiligheten, i oppgangen eller i kjelleren.

Hvor finner jeg stoppekran/hovedsikring?

Hovedkran til eiendommen er som regel plassert i kjeller, nyere leiligheter og leiligheter med rehabiliterte bad/kjøkken har veldig ofte stoppekraner inne på badet eller i skapet på kjøkkenet. Sørg alltid for å vite hvor dine kraner er. Spør naboen eller kontakt vaktmester. Det kan bli store skader hvis vannet ikke blir stengt ved ett rørbrudd. Ikke stol på at det ikke kan hende deg. Mange forsikringsselskaper forlanger at personer over 12 år har kjennskap til hvor hovedkran er plassert.

Hvordan kan jeg bli kvitt møbler, miljøavfall, søppel ol.
  • Vaktmester kan kjøre dette bort for deg mot betaling. Prisen vil være avhengig av vekt og tid som medgår men minsteprisen er min. 1200 inkl mva.
  • Eller benytt gjenbruksstasjonene som finnes i Oslo og omegn.
  • Eller snakk med styret i sameiet/borettslaget som du bor i kanskje de har avtale om container ved dugnad ol.
  • Plasser ALDRI møbler ol. i søppelrom, fellesarealer ol. Det utgjør en brannfare og ved brann vil dette være til hinder ved rømning. Dessuten vil andre plassere søppel der når det står søppel der fra før. Søppelbilen tar ikke med seg søppel som er plassert på utsiden av søppelkassene.

Hva kan jeg levere til gjenbruksstasjonene?

Hvitevarer kuldemøbler elektronikk sykler motordeler verktøy hageavfall fra husholdninger møbler tekstiler farlig avfall plast

Hvor mye kan jeg levere?

Renovasjonsetaten har 2 gjenbruksstasjoner der du gratis kan levere inntil 2,5 m3 avfall pr. leveranse. Maks. tillatt totalvekt på kjøretøyet er 3,5 tonn. Næringsdrivende betaler avgift. Maksimumsgrense for løsmasser er 1 m3. Matavfall og restavfall kan ikke leveres. Leveranser som ikke oppfyller disse kravene henvises til forbrenningsanleggene eller Grønmo avfallsanlegg til de priser og betingelser som til enhver tid er gjeldende der.

Du må selv sortere avfallet i de respektive, merkede containerne og det er en fordel at avfallet er sortert før du kommer på gjenbruksstasjonen.

Når er gjenbruksstasjonen åpen?

Brobekk gjenbruksstasjon
Brobekkveien 87
Telefon: 23 48 36 00
Telefaks: 23 48 38 52

Mandag-fredag kl 7.30-19.30
Lørdag kl 9.00-14.30